Vrijwilligers

Het ontmoetingscentrum “De Cocon” voor 55+, gelegen aan het Marktplein in het centrum van Emmen, biedt ouderen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan een scala van activiteiten, zoals koersbal, biljarten, klaverjassen, tekenen en schilderen, handwerken, sjoelen, yoga en computerlessen.

Voor de dagelijkse gang van zaken in de Cocon is er een leuke groep van ca. 50 vrijwilligers actief, zonder wie de exploitatie en het grote aantal openingsuren niet mogelijk zou zijn.