Vacature secretaris m/v

Het bestuur van Stichting De Cocon zoekt een bestuurder in de functie van

Secretaris M/V.

Het Ontmoeting-en activiteitencentrum voor 50-plus De Cocon, gelegen aan het Marktplein 114 in het centrum van Emmen, biedt mensen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan een scala van activiteiten. Daarnaast worden steeds meer verschillende activiteiten in het weekend georganiseerd, met name op de zondagen.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een team van 45 vrijwilligers die allen in deeltijd actief zijn voor De Cocon. De Cocon wordt financieel ondersteund via subsidies uit het flankerend ouderenbeleid van de gemeente Emmen.
De secretaris vergadert 1x per maand met het bestuur en stelt daarvoor de agenda op en maakt van de bestuursvergadering een verslag. Hij/zij beheert en verzorgt de in- en uitgaande correspondentie, houdt het archief bij, stelt jaarlijks een jaarverslag op en houdt de agenda bij van de activiteiten in De Cocon.
Het bestuur zoekt iemand met ervaring met het Office 365 pakket van Microsoft en het omgaan met digitale gegevens. De huidige secretaris heeft haar taken inmiddels neergelegd. Het bestuur zoekt nu met spoed een nieuwe bestuurder .

Inl. J.E. van Haren, tel.: 06 20547924
U kunt uw sollicitatie sturen naar : info@decocon-emmen.nl.