Vacature Coördinator Activiteiten M/V

Het bestuur van Stichting De Cocon zoekt een bestuurder in de functie van

Coördinator Activiteiten M/V

Het Ontmoetings-en activiteitencentrum 50+ “De Cocon”, gelegen aan het Marktplein 114 in het centrum van Emmen, biedt ouderen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan een scala van activiteiten, zoals bijvoorbeeld koersbal, biljarten, klaverjassen, bridge, tekenen en schilderen, handwerken, sjoelen, stijldansen, yoga en computerlessen. Daarnaast worden steeds meer verschillende activiteiten in het weekend georganiseerd, met name op de zondagen.Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een actieve groep van 45 vrijwilligers.

Deze activiteiten worden ondersteund , ontwikkeld en gecoördineerd door de Cöordinator Activiteiten , tevens voorzitter van de Activiteitencommissie bestaande uit vrijwilligers met ieder een eigen taak. Wegens de wijziging van het takenpakket van de huidige
Cöordinator Activiteiten , zoekt het bestuur een kandidaat M/V die zich bezig gaat houden met de volgende zaken:

• leiding geven aan vergaderingen van de commissie ( 1x per maand);
• de werkzaamheden van de commissie coördineren;
• bereid zijn om uitvoerende taken te doen
• werving en planning van nieuwe activiteiten;
• Evaluatie van uitgevoerde activiteiten
• rapportage naar het bestuur van de stichting De Cocon ( 1x per maand).

De coördinator activiteiten heeft ook zitting in het bestuur.
We zoeken nadrukkelijk iemand met affiniteit met de doelgroep van De Cocon. Informatie over deze vrijwilligersfunctie is te verkrijgen bij John van Vondel (activiteitencoördinator) tel. 06 52478030 of 0591-852150
Reacties kunnen gestuurd worden naar : jvanvondel@decocon-emmen.nl