Klaverjassen

Klaverjassen

Ter informatie

Klaverjassen en Jokeren

Gaan tot nader bericht niet! door

voor De donderdagmiddagclub en

De woensdagavondclub.

In verband met de Corona 

Dit kan elke week op donderdagmiddag van 13:30 uur tot 15:30 uur en ook op eerste en derde woensdagavond van de maand van 18:30 uur tot 22:30 uur op de volgende data: 18-09, 2-10, 16-10, 06-11, 20-11, 04-12 en 18-12.
Kosten deelname woensdagavond: € 2,50 per keer, waarvan € 1,- voor prijsjes en hapjes.
Kosten deelname op donderdagmiddag: € 3,-  Daarvan wordt €1,50 gespaard voor prijsjes, hapje/drankje en jaarlijks buffet

Op woensdagavond is nog ruimte voor nieuwe deelnemers, op donderdagmiddag is het nu vol en wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Heeft u interesse om mee te doen, kom gerust een keer langs om de sfeer te proeven. Meldt u zich dan even bij dhr. J.C. van Ommeren (woensdagavond). 

U kunt zich voor deze activiteit opgeven door een e-mail met uw gegevens te sturen naar: info@decocon-emmen.nl (klik op de link om een email te sturen)