Bestuur

De Cocon is een Stichting, notarieel opgericht d.d.8-7-2004 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04074149. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, bestaande uit:

Voorzitter:               Dhr. J.E. van Haren tel. 06 20547924
Secretaris:              Dhr. C.B. van der Liet tel. 06 12364367
Penningmeester:    Dhr. A.F. Nachtegaal tel.  0591-610910
Lid.:                        Mevr. S.R. Pals tel.  0591-618687
Lid.:                        Dhr. J. van Vondel tel.  0591-852150

De dagelijkse leiding binnen het ontmoetingscentrum 55+ is in handen van de beheerder.
Tel. De Cocon: 0591-356060.