DE COCON

 

sinds 2005 in hartje Centrum Emmen.

 

Vrij toegangkelijk voor onze doelgroep

(geen lidmaatschap of abonnement nodig)

 

 

Ontmoetings en activiteitencentrum voor 50+

======================================================================

De geschiedenis van;

Activiteiten en Ontmoetingscentrum De Cocon sinds 2005 gevestigd in hartje Emmen.

 

Op 8 juli 2004 werd de Stichting De Cocon opgericht, en op 19 november 2004 werd het eerste bestuur geïnstalleerd. Doelstelling van de Stichting is: "Het gelegenheid geven aan senioren om elkaar te ontmoeten en te kunnen deelnemen aan

activiteiten georganiseerd de stichting".  

 

Na een lange periode van lobbyen door belanghebbende zoals de ouderenbonden, is er bij het zoeken naar een geschikte ruimte, en ook teleurstelling over de afwijzing door de omwonenden van een potentiële ruimte, maar kon op

5 september 2005 de faciliteit aan de Monetpassage in gebtuik worden genomen.

en op 25 september 2005 konden de activiteiten beginnen.

Op die dag was de feestelijke opening met een openingsrede van

Mevr. J. Hoogland-Foppen. Wethouder van ouderenbeleid gemeente Emmen.

 

De gevonden ruimte in het winkelcentrum "De Weiert" was niet bepaald de meest geschikte, maar gezien de de aanwezige beperkingen was besloten deze ruimte aan te passen voor het gebruik voor de doelgroep. Deze aanpassingen, inclusief de installatie van een platformlift, is geregeld door de verhuurder in samenspraak met de gemeente Emmen, maar zonder inspraak van de Stichting De Cocon. 

Deze ruimte had mede daardoor een aantal tekortkomingen, zoals het ongeschikt zijn van de lift voor de doelgroep, (het was een aangepaste goederenlift) de onbereikbaarheid voor electrische voertuigen, en de warmteoverlast op de bovenverdieping door de slechte isolatie. De beschikbare ruimte was ruim voldoende, er waren zalen van verschillende afmetingen, van danszaal tot vergaderruimte voor de lopende activiteiten.

 

De verhuizing naar het marktplein.

 

De huidige locatie aan het Marktplein 114 heeft een aantal voordelen ten opzichte van de oude locatie: beter bereikbaar, ook voor gehandicapten, geen lift of trap nodig, problemen met warmte/koude zijn er niet.

De locatie is goed zichtbaar en herkenbaar. Vanuit De Cocon is er een fraai uitzicht op het Marktpein. Het totale oppervlak is wat minder dan de helft van de vorige locatie, nietemin kunnen vrijwel alle activiteiten een plaats hebben, dankzij een uitgekiend systeem van verplaatsbare wanden in de activiteitenruimte. De biljartclub heeft destijds besloten om elders te gaan spelen omdat hier slechts één in plaats van twee biljartsbeschikbaar was.

 

In 2016 heeft De Cocon van binnen een facelift ondergaan, mede mogelijk gemaakt door een donatie van de Rabobank Emmen-Coevorden. Vele vrijwilligers hebben toen die zomer de handen uit de mouwen gestoken om ondermeer alle muren en pilaren een ander kleurtje te geven. Toen kreeg het centrum ook een nieuwe naam "Centrum voor 55+" want veel bezoekers vonden "senioren" een beladen term. 

Bestuur, beheerder en vrijwilliger hebben steeds er alles aan gedaan om De Cocon meer bekendheid te geven en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Zo'n 350 mensen uit het centrum, maar ook daarbuiten, weten wekelijks De Cocon nu te vinden. Het zou eigenlijk meer moeten kunnen zijn, want 70% van de bewoners van 55 jaar en ouder, wonen in het centrum van Emmen.

 

Er waren toen vele wekelijkse- en tweewekelijkse activiteiten waar toen personen van 55 jaar en ouder aan deelnamen: gymnastiek, country linedance, yoga, biljarten, klaverjassen, handwerken, hobbygroep, tekenen en schilderen, koersbal en sjoelen. Daarnaast zijn er computer en tabletlessen van drie maal ± 1½ uur per week (individueel) Deze werden gegeven door 4 computerdocenten op een tijdstip in overleg met de cursist. Eens per maand (de eerste dinsdagmorgen van de maand) kon men terecht met vragen over computer, tablet of telefoon.

 

Verder waren er per seizoen enkele bijzondere activiteiten zoals een culturele wandeling met lunch, en een toneelvoorstelling. Ook werd er aandacht besteed aan diverse andere zaken zoals bijvoorbeeld verkeers- en gezondheideducatie (de E-bike en het Fitte Brein). Het bestuur is voortdurend bezig om ook activiteiten in het weekend te organiseren, want daar is veel behoefte aan, vooral op de zondagenvanwege het grote aantal alleen staanden die deze dag als problematisch kunnen ervaren. Er valt dan te denken aan toneelvoorstellingen, live muziek, lezingen enzovoort. Al deze activiteiten kunnen alleen plaatsvinden door de niet aflatende inzet van van de bardienstvrijwilligers, de begeleiders van activiteiten, de computerdocenten en de bestuursleden. Allen vrijwilligers.

 

Ook zonder de ondersteuning van de gemeente Emmen was het bestaan van De Cocon in alle jaren niet mogelijk geweest. Een woord van dank is hier dan ook zeker op zijn plaats. Het is de afgelopen jaren moeilijker geworden om de explatatie rond te krijgen wegens de gestegen kosten. De Cocon zoek dan ook naar sponsoren om jaarlijks een donatie te doen.

Alle informatie kunt u krijgen bij:

John van Vondel 

telefoon:        0591 852150

Mobiel:          06 52478030

Email:       johnvanvondel@decocon-emmen.nl 

 

De verandering in 2020/2021

dddddd

Seisoen 2020/2021 is bijna rampzalig geweest voor De Cocon, (die inmiddel omgedoopt is in; "Activiteiten- ontmoetingscentrum voor 50 plus Stichting De Cocon"), een dreigende sluiting hing boven het hoofd doordat er geen inkomen kon worden gegenereerd vanwege de sluitingen door Corona. Maar dankzij de medewerking van de gemeente Emmen, de verhuurder en donaties, en niet te vergeten een Crowdfunding

door de 15 jarige scholier Quinn Wittenberg, die € 2500,-- heeft opgebracht.

 

Dankzij al deze hulp konden we De Cocon opfrissen, John van Vondel (activiteitenbegeleider) en Johan de Wit (beheerder) hebben de hele Cocon van binnen geverft, lampen vervangen en heringericht, zodat er een warme sfeer is ontstaan.

Ook is er een nieuwe website, www.decocon-emmen.nl, en een nieuwe Facebook, (facebook.com/decoconemmen) gemaakt door Paul Huisman (webmaster).

 

******----------------*******